DLA PRACOWNIKÓW

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

Agencja pracy tymczasowej – usługi pracy tymczasowej polegają na delegowaniu do wykonywania na rzecz osoby trzeciej (fizycznej lub prawnej), zwanej dalej „użytkownikiem”, osób o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach przez umówiony pomiędzy stronami okres.

Agencja pracy tymczasowej jest przedsiębiorstwem, którego działalność polega na rekrutacjiselekcji, zatrudnianiu i stawianiu do dyspozycji użytkownika osób fizycznych o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a użytkownikiem.

Pracownik tymczasowy to osoba fizyczna zatrudniona i oddelegowana przez agencję pracy tymczasowej na określony czas i do wykonania określonej pracy na rzecz użytkownika.

REGULACJE PRAWNE

Kwestie prawne pracy tymczasowej regulują:

 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia,
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
 • Konwencja 181 Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy,
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia.

Agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą dla pracowników tymczasowych. Agencją pracy tymczasowej może być zatem zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Pracowników tymczasowych łączy z agencją tymczasową pracy stosunek pracy, natomiast nie pozostają w takim stosunku z pracodawcą-użytkownikiem, chociaż to on bezpośrednio korzysta z ich pracy.

JAK WPISAĆ SIĘ DO NASZEJ BAZY? TO PROSTE!

WNIOSEK

Na początek wystarczy, że wypełnisz skonstruowany przez nas formularz. Dzięki temu będziesz miał możliwość znalezienia się w naszej bazie danych. Wypełnij dokładnie wszystkie pola, pozwoli nam to lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz znaleźć najlepszego pracodawcę!

WYŚLIJ

Kolejny krok to wysyłka! Wyślij dokładnie wypełniony formularz, klikając po prostu w przycisk „wyślij”. Po naszej weryfikacji, Twój wniosek znajdzie się w bazie danych osób poszukujących miejsca pracy. Dzięki temu otrzymasz możliwość dostępu do setek pracodawców w kraju i za granicą.

OFERTY

Posiadając Twoją aplikację, rozpoczynamy procedurę poszukiwania pracodawcy, który w możliwie najlepszy sposób spełni Twoje kryteria i wymagania. Twój wniosek, dzięki nam trafi do znaczącego grona pracodawców zarówno w Polsce, jak również za granicą.

SPOTKANIE

Ostatni krok, to już spotkanie z pracodawcą. Otrzymasz od nas kilka/kilkanaście propozycji spotkań z potencjalnymi pracodawcami. Po odbyciu spotkań omówimy wszystkie szczegóły i zaproponujemy Ci pracę u jednego z naszych pracodawców!

ROZPOCZYNASZ PRACĘ!

CO ZYSKUJESZ WPISUJĄC SIĘ DO NASZEJ BAZY DANYCH?

 • nie musisz sam szukać pracy,
 • nie musisz wiązać się na stałe z jednym pracodawcą,
 • unikasz ryzyka pracy „na czarno”,
 • zdobywasz doświadczenie cenne na rynku pracy,
 • wpis do agencji pracy jest bezpłatny,
 • agencja nie pobiera wynagrodzenia, prowizją obciążony jest pracodawca,
 • agencja wystawia świadectwo pracy.

NASZA OFERTA

 • sektory zatrudnienia:  (jak poniżej , +inne),
 • rodzaj umowy: zlecenie, na czas nie/określony,
 • praca: tymczasowa, na stałe, sezonowa,
 • lokalizacja: w kraju, za granicą,
 • możesz pracować przez:
  • dzień
  • tydzień
  • miesiąc
  • rok
  • wiele lat

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Nasz zespół chętnie Państwu pomoże i doradzi.